Close Icon
Chat Box
Archi Logo
Phone Icon შეუკვეთეთ ზარი
შეუკვეთეთ ზარი
გთხოვთ, ჩაწეროთ სახელი
გთხოვთ, ჩაწეროთ ტელეფონის ნომერი
Phone Icon +995 322 602 602
დაგვიკავშირდით
Camera Icon

არქი ჯგუფი წამყვანი დეველოპერი კომპანიაა საქართვეოლოში.

არქი ქარდი

არქი ქარდი

Archi Card წარმოადგენს ლოიალურობის ბარათს და არქი ჯგუფის ნებისმიერ პროექტში ბინის შეძენისას გადაეცემათ მობინადრეებს. Archi Card-ის ყველა მფლობელი პარტნიორ კომპანიებთან ბარათის წარდგენისას სპეციალურად მათთვის განკუთვნილი ფასდაკლებებით ისარგებლებს.

იხილეთ Archi Card-ის პირობები კომპანიების მიხედვით.

Archi Card
აირჩიეთ კატეგორია
ავეჯი

ფარდისა და თეთრეულის სალონი TESSUTO ავეჯი 15 0322 23 88 18 ; 571 12 43 63 www.facebook.com/Tessutoge/ https://goo.gl/maps/xWASgoRRStA2 http://dpalace.ge/../images/cards/e58165797235a0b7ab85d1ccc5dfcbb9.png

ახალი ნათება ავეჯი 15 +(995 32) 220 24 24 http://newlight.ge/ge/ https://goo.gl/maps/dDrt4KrSRem http://dpalace.ge/../images/cards/a2d445036679fa8244a1944cc1ad9fba.png

კოინკასა ავეჯი 15 2 908 008; 2 430 435 https://www.facebook.com/Coincasa-Georgia-389129894436786/ http://dpalace.ge/../images/cards/82cb307167b20d6bcb3371f4052beed5.png

ვალენტინი ავეჯი 8 259 66 95, 259 66 25 http://www.valentini.ge/ http://dpalace.ge/../images/cards/6da51b8a327f02096571e60f4174f2d9.png

იტალიური ავეჯის სახლი - ვერონა ავეჯი 8 224 42 24, 596 24 42 24, 596 44 42 24 http://verona.ge/ http://dpalace.ge/../images/cards/af67c8a010c762dfb2ab9ebdb5d45115.png

ფორუმი ავეჯი 15 2202424 https://www.facebook.com/ForumNL/ http://dpalace.ge/../images/cards/84598fe2fadf171b8a2875983f0863e9.png

Room Design ავეჯი 20 +995 32 2 05 39 39 http://roomdesign.ge/ http://dpalace.ge/../images/cards/eb5a0926a553d645db48b9f307c129d8.png

ლაქშერი ავეჯი 15 +995 322 49 77 78 www.luxury.ge http://dpalace.ge/../images/cards/7de0d87d1d3a5c2b2bd71e7bb321992e.png

სოგმანი ავეჯი 10 597 88 77 66 www.sogmany.ge http://dpalace.ge/../images/cards/0ba49ba2eeb1746e0870af7bea2fc09b.png

ავეჯის სახლი JYSK ავეჯი 20 +995 322 24 04 14 www.facebook.com/JYSKGeorgia http://dpalace.ge/../images/cards/22dc1efacad7873218bef5b96dc0cfba.png

AVE ავეჯი 10 (0) 790 711 797 ave.com.ge http://dpalace.ge/../images/cards/8304af55128cf327230fcef24b37cf92.png

ავეჯის სახლი ბელჰაუსი ავეჯი 15 551171745 www.belhouse.ge http://dpalace.ge/../images/cards/927483d07ff04c75415db9c44858c3f2.png

TON ავეჯი 10 +995 032 2 23 23 74 www.ton.ge http://dpalace.ge/../images/cards/f40384e849317581095aba78b51fc444.png

ნიუ იტალმობილი ავეჯი 15 +995 322 39 94 80 http://www.facebook.com/NewItalmobili http://dpalace.ge/../images/cards/19a9b32ec02cba3babc873459079854d.png

ოპ-არტი ავეჯი 7 +995 322 43 94 43 www.op-arti.ge http://dpalace.ge/../images/cards/eea865dd893c48c1f1f75b425f2c4036.png

ENZA HOME ავეჯი 20 +995 322 47 55 66 https://www.facebook.com/Enza-Home-Georgia-909701772422125/?ref=settings http://dpalace.ge/../images/cards/c7dc46b64792e0744c40e756bf746ed0.png

ლა გრანდე დიმორა ავეჯი 10 +995 322 27 25 25 www.lagrandedimora.com http://dpalace.ge/../images/cards/c63cd2f272e5a2929bb19b99d45230dc.png

პეტერგურგის ავეჯი ავეჯი 10 +995 322 39 07 01 www.peterburgiaveji.ge http://dpalace.ge/../images/cards/afa2f0c013d0a4e183d444af834ee393.png

მარკო ავეჯი 20 0322 359515 www.marcofurniture.ge http://dpalace.ge/../images/cards/da68da5e49525916372df6c16d05cb16.png

ტექნიკა

არაი თუმოროუ ტექნიკა 15 +995322300500 http://aray.ge/ http://dpalace.ge/../images/cards/7fb53537fac54782c32d9acb8caf8724.png

ელიტ ელექტრონიქსი ტექნიკა 20 +995 322 48 48 48 http://ee.ge/ https://goo.gl/maps/Uf3yuEtDuj52 http://dpalace.ge/../images/cards/149ca86cd712d9c312ec5043f439f9a6.png

ალტაოქეი ტექნიკა 15 +995 32 238 00 38 www.altaok.ge http://dpalace.ge/../images/cards/3c27b59f7d350697264ab851891bab4f.png

მეგატექნიკა ტექნიკა 15 032 224 46 46 www.megatechnica.ge http://dpalace.ge/../images/cards/e89a2b02f2ae871f0e9094dff23fe3fa.png

კუპერსბერგი ტექნიკა 15 +995 322 03 33 13 www.shop.kupersberg.ge http://dpalace.ge/../images/cards/65518b59ecb184b6e65c38fb51e1a91f.png

დეკორი

კაფელის სახლი დეკორი 10 2 30 55 31 http://peaniltd.com/ https://goo.gl/maps/eQriesXiiCs http://dpalace.ge/../images/cards/351a7bf261639a9e6b4155c216194587.png

ალბატროსი დეკორი 7 2 23 55 60; 2 29 49 27 http://dpalace.ge/../images/cards/8bfa184f738e9b6c1757d784066e51d4.png

NEXT BUILDING TECHNOLOGIES დეკორი 10 +995 322 25 10 10; +995 579 10 00 70 www.cordesign.ge http://dpalace.ge/../images/cards/463de7d2e5e676292168c0779fd58ea6.png

ფარდის სახლი დეკორი 10 2 43 20 02 http://www.fardissaxli.com/ http://dpalace.ge/../images/cards/61eb490c815be0019d49355b7184afdd.png

Lino დეკორი 10 577105356 http://dpalace.ge/../images/cards/d86c03525ee45aeee74ad4c61d04b9f3.png

New Design დეკორი 15 +995 322 71 64 01 http://dpalace.ge/../images/cards/fc18c58e65ad887bae8c968ed8aa2392.png

მეგატექსტილი დეკორი 20 +995 322 35 75 30 www.pardebi.ge http://dpalace.ge/../images/cards/5299ee2299cce0dc1f1417b62bb593d5.png

ადონისი დეკორი 40 +995 32 224 25 45 www.adonisi.ge http://dpalace.ge/../images/cards/cfd03bac9f780d82ba412a862e9173fe.png

ონიქსი დეკორი 10 +995 322 05 28 28 www.onyxstone.ge http://dpalace.ge/../images/cards/38d34167f22a01f06acc7441b15070d3.png

გერმანული სახლი დეკორი 15 +995 593 244 243 www.deutsches-haus.ge http://dpalace.ge/../images/cards/9a6c524ea0c1ebbd5231813390c16faf.png

გამწვანება

ფიორი გამწვანება 10 (+995 32) 2226160; (+995 32) 2373618; (+995) 577- 413618 https://goo.gl/maps/5MyKWs6TKPt http://dpalace.ge/../images/cards/ed6721101d55be18443107a892905872.png

Plant Shop გამწვანება 15 577401610 http://dpalace.ge/../images/cards/6991543221a5574018bb220e30920290.png